top of page

Fire safety

Do wybuchu pożaru potrzebne są 3 czynniki: tlen, paliwo i temperatura.

 W określonych okolicznościach występują razem w miejscu pracy prowadząc do pożaru, znacznych strat w mieniu, uniemożliwieniu dalszej działalności, a przede wszystkim zagorżenia dla zdrowia i życia. Magazyny materiałów łatwopalnych. Spawanie. Prace z palnikiem. Brak lub niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze. Każdy pracodawca ma formalny obowiązek zabezpieczyć przed pożarem swój zakład, lub środowisko pracy, w którym wyonuje czynności. Jeśli nie wiesz od czego zacząć - zadzwoń do nas. Przeanalizujemy ryzyko pożarowe i zaproponujemy rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami i na miarę potrzeb Twojego biznesu.

bottom of page