top of page

Manufacturing

Jednostajność.

Monotonność. 

Powtarzalność. 

Wypadek.

W środowisku produkcyjnym o tragedię bardzo łatwo. Czynniki, którym poddany jest pracownik produkcyjny negatywnie wpływają na jego spostrzegawczość i koncentrację. Te same ruchy, powtarzane po kilkaset razy w ciągu godziny potrafią uśpić jego czujność. Zniszczone życie. Rozbita rodzina. Dlatego niezmiernie ważny jest ciągły nacisk i wysiłek w polepszaniu standardów bezpieczeństwa w zakładach pracy. Współpracujemy z różnymi branżami  przemysłu - od spożywczego po automotive. Zrozumienie procesów i zagrożeń, dogłębna analiza ryzyka pozwala nam wdrażać skuteczne rozwiązania trwale zmieniającą poziom bezpieczeństwa i kulturę organizacji. Poza codziennym wsparciem i nadzorem proponujemy wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO45001 (zastępującego OHSAS 18001) oraz sprawne uzyskanie akredytacji

bottom of page